Siekiame, kad mūsų klientai būtų patenkinti ir gautų išskirtinai kokybiškas paslaugas.

Kitos teisinės paslaugos

konsultavimas ir dokumentų rengimas darbo teisės klausimais;

konsultavimas asmens duomenų apsaugos klausimais, reikiamos dokumentacijos parengimas;

konsultavimas komercinių sutarčių sudarymo ir nutraukimo klausimais;

įmonės dokumentų teisinis auditas;

bendrovių veiklos dokumentų (akcininkų sprendimų, akcininkų balsavimo susitarimų) rengimas, akcininkų ir akcijų apskaitos dokumentų sutvarkymas, akcijų perleidimo įforminimas;

procesinių dokumentų rengimas, konsultavimas;

įvairių rūšių įmonių steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas, įstatinio kapitalo didinimas ar mažinimas.

Kvalifikuoti vertėjai, besispecializuojantys teisinių tekstų vertime, teikia vertimo paslaugas. Taip pat teikiame šias, su teksto vertimu, susijusias paslaugas:

• vertimų tvirtinimas vertimų biuro antspaudu ir vertėjo parašu;

• notarinis tvirtinimas (nuorašo arba vertėjo parašo) tvirtinimas.